Vadovo sprendimas – visuomet apgalvotas?!

2011-05-16 19:46Kategorija: Minties galiaAutorius: Paulius Smolskas
Vadovo sprendimas – visuomet apgalvotas?!

Paulius Smolskas

Vadovo sprendimas – visuomet apgalvotas?!

Galvojimas – labai svarbus procesas priiminėjant sprendimus. Dažniausiai tai vadovo pareiga ir atsakomybė. Tačiau ne visuomet kompanijoje priimami sprendimai atrodo racionalūs ir logiškai pagrįsti. Tuomet pradedami kaltinti visi darbuotojai iš eilės, išskyrus vadovą. O juk būtent jis ir yra atsakingas už apgalvotų sprendimų priėmimą.

Belieka surasti specialistą, puikiai išmanantį vadovų psichologiją, kuris išsamiai paaiškintų, kodėl svarbu, priimant sprendimą, jį apgalvoti. Įdėmiai perverčiu užrašų knygelėje esančius kontaktus. Akis užkliūna ties Davido Goldsmitho telefonu. Tai kompetetingas motyvacijos specialistas, konsultuojantis gerai žinomas kompanijas: „Harley-Davidson“ ir „Blue Cross Blue Shield.“ Esu su juo diskutavęs efektyvumo ir lyderystės temomis, tad nekantrauju išgirsti įdomių ir vertingų įžvalgų. Surenku telefono numerį ir po trumpo Davido pasakojimo apie karščius Niujorke kalbamės apie apgalvotų sprendimų priėmimo reikšmę ir naudą.

Galvojimo nauda

Norint geriau suprasti ir įsisavinti įmonėje vykstančius procesus, labai svarbu atpažinti lyderystę ir vadovavimą. Dažnai girdime organizacijoje sakant: „Jis yra lyderis,“ arba „Jis yra vadovas.“ Tačiau dažniausiai nutinka priešingai: lyderiai vadovauja, o vadovai neretai tampa lyderiais. Puikus lyderis ar vadovas privalo turėti ir lyderio, ir vadovo bruožų. Tikriausiai nerasime vadovo, kuris savo komandoje nebūtų lyderis. Taigi, šių dviejų sąvokų nederėtų skirti, nes tiek lyderis, tiek vadovas atlieka panašias, o kartais ir vienodas funkcijas organizacijoje. Abu jie priiminėja sprendimus ir yra atsakingi už jų įgyvendinimą, rezultatus.

Pati svarbiausia lyderio ir vadovo funkcija – galvojimas. Jam paprastai mokama už tai, jog jis mąstytų apie organizacijos veiklą ir spręstų iškilusias problemas. Pavyzdžiui, kompanijose dažniausiai vyresnieji vadovai perima daugelį generalinio prezidento antraeilių darbų vien tam, jog jis galėtų laisvai mąstyti, kaip kompanijai uždirbti kuo daugiau pelno.

Galvojimo procesas taipogi svarbus siekiant ne tik finansinės naudos, bet ir gerinant mikroklimatą kompanijoje. Kiekvienam vadovui pravartu skirti daugiau dėmesio savo darbuotojams. Patarčiau kiekvieną savaitę pietauti su savo darbuotojais ir išklausyti jų pastabų, pasiūlymų bei komentarų apie įmonėje vykstančius procesus. Paprastai tiesiogiai su iššūkiais susiduriantys darbuotojai gali pasiūlyti, kaip juos įveikti.

Vadovo pareiga

Kiekvienas save gerbiantis vadovas privalo paklausti: „Ar galiu vadovauti, jeigu nesu lyderis, ir ar galiu būti lyderiu, jeigu nevadovauju?“ Atsakymas paprastas – ne. Privalote daryti abu dalykus vienu metu. Vadovo pagrindinis darbas – mąstyti.

Svarbu suvokti, jog pirmiausia reikia gerai viską apgalvoti, o tik vėliau veikti. Tarkim, vadovas sugalvoja strategiją. Pradėjus veikti paaiškėja, jog ši neduoda jokių rezultatų. Vadinasi, reikia ją keisti. Vadovaujančiojo užduotis: kuo greičiau pastebėti problemą, kad užkirstų kelią neteisingam sprendimui. Jo pareiga – nuolatos peržiūrėti savo sprendimus ir tikrinti jų veiksmingumą. Pavyzdžiui, vadovas nusprendė sukurti įmonės internetinį tinklapį, tačiau po mėnesio paaiškėjo, jog informacinės technologijos reikalauja daugiau, nei planuota, investicijų. Tuomet jis turi nuspręsti: ar naudoti paprastesnes informacines technologijas, ar padidinti projekto finansavimą.

Vadovaujantysis retai klauso aplinkinių nuomonės, nes mano, jog jis viską išmano geriausiai. Paprasčiausiai nesuvokia savo pagrindinių pareigų – sugalvotas idėjas ir taktikas pritaikyti praktikoje. Jis privalo sumodeliuoti darbą taip, kad sukurtas idėjas darbuotojai įgyvendintų pagal planą. Jeigu strategija neveikia, turi sugebėti greitai persiorientuoti ir sutvarkyti procesus taip, kad kompanija dirbtų pelningai.

Pabandykite apie verslą galvoti kaip apie laivą jūroje: artėjant audrai laivo kapitonas – vadovas privalo pasiruošti ir priimti tokius sprendimus, kurie apsaugotų laivą – kompaniją nuo nuskendimo. Taigi, vadovo užduotis: nuolatos vertinti ir analizuoti priimamus sprendimus. Jis privalo būti pirmuoju, supratusiu, jog sugalvoti tikslai nėra įgyvendinami, ir skubėti juos keisti.

Dažniausiai vadovai yra tvirto charakterio ir nepalaužiamos asmenybės, todėl bendrauti su jais nėra lengva. Norėdami pagerinti santykius su vadovu stenkitės parodyti jam, jog sugebate atlikti ne tik savo, bet ir kitų sričių jums pavestas užduotis. Tarkim, rodykite iniciatyvą – dirbkite ne tik savo darbą, bet ir nevenkite atlikti tas užduotis, kurios tiesiogiai jums nepriklauso. Prisidėkite prie tokių projektų, kurių paprastai vengia daugelis darbuotojų, reikalaujančių daug energijos, laiko ir pastangų.

Vadovai irgi klysta

Ne visuomet vadovai viską gerai apgalvoja, todėl kartais jų klaidos kompanijai kainuoja labai brangiai. Svarbiausia susikaupti ir neskubėti, nes tik taip įmanoma priimti tinkamą sprendimą. Jeigu vadovas suklydo, privalo:

  • Daugiau laiko skirti gilinantis į kompanijos problemas;
  • Labiau apgalvoti kuriamas strategijas ir galimus rezultatus;
  • Tobulinti lyderio savybes.

Patarčiau vadovams neskubėti priiminėti sprendimų, ypač jeigu tai labai svarbu kompanijai. Vadovaujantieji privalo išsiugdyti savyje savybę – nuolatinį mąstymą. Taip jie nuolatos pergalvos ir iš naujo įvertins esamas aplinkybes, projektuodami ateitį.

Labai dažnai nedideli sprendimai smarkiai įtakoja verslą. Tarkim, neseniai gavau laišką, kuriame buvo giriama mano konsultacinė įmonė. Nusprendžiau paskambinti moteriai, parašiusiai laišką, ir padėkoti už gražius atsiliepimus. Kalbėjomės telefonu apie pusvalandį, ir galiausiai aš buvau pasamdytas skaityti paskaitą! Patikėkite, tikrai nebūčiau gavęs darbo, jeigu nebūčiau paskambinęs! Ir tai tik vienas lemtingas skambutis. Taigi, nenuvertinkite paprasto telefoninio skambučio.

Galvojimas – tai procesas, reikalaujantis sugebėjimų įdedant kuo mažiau pastangų gauti kuo geresnį rezultatą. Dabartiniai vadovai siekia gauti maksimalius rezultatus samdydami kiek galima mažiau darbuotojų, tačiau pirmiausia turi mąstyti pats vadovas. Siekdami aukštesnių rezultatų mažesnių išteklių pagalba, vadovai privalo būti ne tik vadovais, bet ir lyderiais. Priešingu atveju, nesugebės efektyviai spręsti kompanijos problemų.

DAVID GOLDSMITH PATARIMAI:

  • Užuot rašę elektroninį laišką, verčiau paskambinkite.
  • Užbaikite visus planuotus dienos darbus, kad ir kokie nemėgstami jie būtų.
  • Visus nurodymus, kaip vykdyti konkretų planą, pateikite darbuotojams raštu.
  • Už savo sprendimus prisiimkite atsakomybę patys.
  • Nebijokite pripažinti, jog klydote. Tik taip nekartosite klaidų.